Viết Bài

Coin Nhanh là trang web thông tin, tin tức về Bitcoin và thị trường Crypto. Chúng tôi có chương trình tiếp nhận bài viết và đăng lên trang chủ của Coin Nhanh. Trả nhuận bút cho tác giả tùy theo chất lượng bài viết. Dao động từ 10$ tới 50$ cho 1 bài viết. Bạn có nhu cầu chia sẻ kiến thức, cảnh báo lừa đảo, xin hãy viết bài cho Coin Nhanh.

Bạn cần có ít nhất 1 bài viết được đăng trên Coin Nhanh để có thể được cấp tài khoản viết trực tiếp trên website. Với những bạn chưa bao giờ viết bài cho Coin Nhanh. Vui lòng gửi bài viết bạn muốn đăng về Email CoinNhanh@gmail.com. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi cho bạn.